Vill du sälja mark?

Har du mark att sälja? Vill du bidra till en bättre tillvaro för Sveriges äldre vuxna? Då borde vi knyta kontakt!

Vi förbättrar tillvaron för äldre vuxna

Bolivo är ett boendekoncept för äldre vuxna. Vi erbjuder ett boende som är bekvämt, tryggt och snyggt med möjlighet att enkelt umgås med nya och gamla vänner på sina egna villkor. Vårt boende är utformat för att uppmuntra ökad gemenskap, utan att kompromissa på tryggheten. Dessutom har vårt boende daglig bovärd som ser till att allt fungerar som det ska.

Vi jobbar i hela landet

Bolivo investerar över hela landet. Vi är intresserade av råmark, men även detaljplanerad och byggklar mark. Kanske har du en större åker som kan styckas av? Många gånger finns det outnyttjad potential i fastigheter. Vi hjälper dig gärna att förstå hur just du kan utnyttja din mark så mycket som möjligt. Kontakta oss och låt oss samarbeta. 

Vi har erfarenheten som behövs

Vår organisation har lång erfarenhet av projektutveckling, marknad och jobbar varje dag stenhårt för att skapa ett trivsamt boende för våra nuvarande och blivande hyresgäster.

Därför ska du välja oss

Sverige behöver fler seniorboenden. Genom att sälja till oss bidrar du till att skapa en bättre tillvaro för äldre vuxna.

Vi har en ständigt växande lista med intressenter som väntar på att få flytta in i något av våra boenden.

Vi har ett team med den erfarenhet och kompetens som krävs för att ta projektet framåt i den takt som vi gemensamt beslutar om.

Kontaktuppgifter

Henrik Swahn

VD & Projekt
072 320 89 02
henrik.swahn@bolivo.se