Bolivo Bostad är ett specialiserat fastighetsbolag med fokus på att utveckla livsstilsbostäder för Sveriges seniorer. Bolivo Bostad tillhör en ny generation av bostadsutvecklare med siktet inställt på att utveckla moderna och miljömässigt hållbara bostäder för egen långsiktig förvaltning.

 

“Befolkningstillväxten för invånare över 65 år i Sverige kommer att vara fyra gånger högre än för andra åldersgrupper de kommande 20 åren. Behovet av moderna bostäder för Sveriges seniorer kommer fortsätta att vara mycket stort och vårt mål är att kunna erbjuda attraktiva boendealternativ för dem” säger Henrik Schmidt

 

Bolivo vill vara med och bryta ny mark genom att skapa bostäder som erbjuder trygghet, samvaro och närvaro och därmed bättre förutsättningar för seniorer att leva och bo med god kvalité. Samtliga bostäder ska vara klimatsmarta och belägna på orter där Bolivo kan vara en del av kommunens lösning gällande utmaningen med inlåsningseffekter och tröga flyttkedjor.

 

“Bolivo Bostad planerar för att kunna uppföra 2 000 lägenheter de kommande åren och har nu påbörjat projekteringen i Simrishamn, vilket är en mycket bra kommun för vår vision. Simrishamn erbjuder en attraktiv boendemiljö med en dynamisk senior befolkning som söker nya bostadsalternativ” säger Stefan Gattberg